แผนที่

บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด
3382 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.02-7165151-3
โทรสาร.02-7165154
E-mail : info@psmp.co.th
www.prasarnmitr.com